Παρέχουμε υπηρεσίες σε εσάς, σύμφωνα με τις ειδοποιήσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία. Εκτός αυτού, θα ακολουθήσετε τους κανόνες, τις οδηγίες, τις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτές τις υπηρεσίες προτού τις χρησιμοποιήσετε. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτήν την τοποθεσία και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή.

Πριν προχωρήσετε, διαβάστε αυτήν τη συμφωνία επειδή η πρόσβαση, η περιήγηση ή η χρήση του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο δηλώνει ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας.

Δεν πρέπει να μεταφορτώσετε, να διανείμετε ή να δημοσιεύσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μέσω αυτού του Δικτυακού Τόπου οποιοδήποτε Περιεχόμενο, πληροφορίες ή άλλο υλικό που (α) περιλαμβάνει τυχόν σφάλματα, ιούς, worms, trap doors, Trojan horses ή άλλους επιβλαβείς κώδικες ή ιδιότητες. (β) είναι δυσφημιστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, απρεπή, πορνογραφικό, διακριτικό ή μπορεί να δημιουργήσει οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σύμφωνα με τους νόμους των Η.Π.Α. ή τους νόμους οποιασδήποτε άλλης χώρας που μπορεί να υποβάλει αίτηση. ή (γ) παραβιάζει ή παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.  Η obs-club μπορεί να σας δώσει ένα αναγνωριστικό λογαριασμού και έναν κωδικό πρόσβασης για να σας επιτρέψει να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένα τμήματα αυτού του ιστότοπου. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε κωδικό πρόσβασης ή ταυτότητα, θεωρείται ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί να αποκτάτε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο κατά τρόπο συμβατό με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας και obs-club.gr δεν έχει καμία υποχρέωση να διερευνήσει την πηγή οποιασδήποτε τέτοιας πρόσβασης ή χρήσης του Δικτυακού Τόπου.

Με την αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης μέσω της χρήσης του Δικτυακού Τόπου, βεβαιώνετε ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε αυτό το Site μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα. Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων αυτής της συμφωνίας, σας παραχωρεί μια περιορισμένη, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου, προβάλλοντάς την στο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο μόνο για σκοπούς αγορών και όχι για οποιονδήποτε εμπορική χρήση ή χρήση εξ ονόματος οποιουδήποτε τρίτου, εκτός εάν ρητά επιτρέπεται από obs-club.gr εκ των προτέρων. Οποιαδήποτε παράβαση της παρούσας Συμφωνίας συνεπάγεται την άμεση ανάκληση της άδειας που χορηγείται στην παρούσα παράγραφο χωρίς προειδοποίηση προς εσάς.

Εκτός και εάν επιτρέπεται ρητά εκ των προτέρων από την εταιρεία μας, όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων, εικονογραφήσεων, σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών, προγραμμάτων, μουσικών κλιπ ή λήψεων, βίντεο κλιπ και γραπτού και άλλου υλικού που αποτελούν μέρος αυτού του Δικτυακού τόπου Περιεχόμενα “) προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να κάνετε οποιαδήποτε εμπορική χρήση οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα ή να κάνετε οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας προς όφελος άλλης επιχείρησης. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την υπηρεσία, να τερματίσουμε λογαριασμούς ή / και να ακυρώσουμε τις παραγγελίες κατά την κρίση μας, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, αν η συμπεριφορά των πελατών παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους ή είναι επιβλαβής για τα συμφέροντά μας. Δεν μπορείτε να αναπαράγετε, να εκχωρείτε, να προβάλλετε, να πουλάτε, να εκμισθώνετε, να μεταφέρετε, να δημιουργείτε παράγωγα έργα από, να μεταφράζετε, να τροποποιείτε, να αναστέλλετε μηχανήματα, να αποσυναρμολογείτε, να αναστέλλετε ή να εκμεταλλεύεστε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αυτό το Site ή οποιοδήποτε τμήμα του, .

Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε πρόσβαση και χρήση αυτού του ιστότοπου από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης και την ταυτότητα που έχει εκχωρηθεί αρχικά σε εσάς ανεξάρτητα από το αν η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου είναι εξουσιοδοτημένη από εσάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των επικοινωνιών και μεταδόσεων και όλες τις υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οικονομικών υποχρεώσεων) που προκύπτουν από την πρόσβαση ή τη χρήση. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και της ταυτότητας που σας έχει δοθεί. Θα πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως το obs-club.gr για κάθε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του κωδικού πρόσβασης ή της ταυτότητάς σας ή οποιασδήποτε άλλης παραβίασης ή απειλούμενης παραβίασης της ασφάλειας του παρόντος ιστότοπου.